Welkom

Welkom op kinderdyk.nl

De website kinderdyk.nl is oorspronkelijk ontwikkeld voor het testen van onze software voor webcam besturingen.
Maar al na een paar weken bleek de site een populaire bestemming te worden voor bezoekers uit binnen en buitenland.
Ook kwamen er veel vragen bij ons binnen over de activiteiten in Kinderdijk, openingstijden, prijzen bezoekmolen enz.
Door deze belangstelling zijn we langzaam aan steeds meer informatie aan de site gaan toevoegen en zagen we het aantal bezoekers snel stijgen, in seizoen 2012-2013 mochten we maar liefst 200.000 bezoekers verwelkomen.

De website is recentelijk geheel vernieuwd en op de achtergrond zijn we continu aan het werk om de website uit te breiden.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk interessante informatie voor de bezoekers van Kinderdijk op deze website te plaatsen
Mist u informatie of wilt u uw bedrijf profileren via deze site vul dan het contact formulier in.